Katalog forum pun

Katalog stron www w formie forum.

Ogłoszenie

Katalog stron www w formie forum. Nie musisz się logować. Przeczytaj Zasady czyli Regulamin. Wpisz post z adresem swojej strony.


Zapraszamy do odwiedzenia zaprzyjaźnionych katalogów:

Katalog Zagiel

Katalog Darmowe Fora

Katalog UOZ

#1 2017-04-11 09:21:06

 Grace

Użytkownik

Punktów :   

Technik rachunkowości - ProEdukacja

KSZTAŁCENIA: 2 lata - 4 semestry. Twój żywioł to liczby? Intencja nauczania Policealne szkołyj dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości. Technik rachunkowości. Technik rachunkowości sprawnie projektuje typowe zadania zawodowe, takie jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych , a dodatkowo przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa laptopa i wykonywanie zasadniczych czynności biurowych. Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a też urzędach skarbowych i urzędach gmin. Praca technologia rachunkowości polega na sporządzaniu i sprawdzeniu dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu przeróbek zachodzących w jej majątku i kapitale, podejmowaniu rezultatów finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku , a dodatkowo strat. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych funkcji zawodowych:

prowadzenie rachunkowości,
dokonywanie rozliczeń finansowych,
sprawdzeniu dokumentów księgowych i przechowywaniu dokumentacji księgowej,
nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń,
wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych,
obsługa komputera i wykonywanie typowych czynności biurowych.
Oprócz tego kandydat do tego zawodu powinien spełniać następujące wymagania:

umiejętność sprawnego komunikowania się , a dodatkowo szybkiego nawiązywania kontaktów
znakomita pamięć
spostrzegawczość
dokładność i systematyczność w działaniu
systematyczność i wytrwałość
umiejętność współdziałania

Kwalifikacji stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

Słuchacz:

posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
przygotowuje standardowe formy korespondencji słuSbowej;
wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
przechowuje dokumenty;
dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
JAK ZDOBY? R sam naprawiam vw golfa 4 2.0 www.polsriestudia.pun.pl praca w straży granicznej fajne tapety do prezentacji